De gemeente heeft jaarlijks 2 miljoen beschikbaar om iets nieuws groens in uw buurt aan te leggen. Maar ook om het bestaande groen op te knappen, … Kijk of u in aanmerking komt voor subsidie. Uw stadsdeel beslist uiteindelijk of uw groene idee mogelijk is. www.amsterdam.nl/groenebuurt.

Lees het gehele artikel