Tijdens de grote golf vluchtelingen – twee jaar geleden – liep Rotterdam nog achter (-172). Het pijnlijkste getal uit de cijfers van de monitor is dat 95% van het totaal aantal geplaatste statushouders gedurende de laatste twee jaar leeft van een uitkering. In het kader van de gewenste snelle inburgering is …

Lees het gehele artikel