Het college van B&W verwacht in maart de omgevingsvergunning voor realisatie van het asielzoekerscentrum in plangebied Heemserpoort in Hardenberg te kunnen verlenen. Het college hecht waarde aan zorgvuldige communicatie met de omgeving en heeft daarom besloten af te zien van directe inwerkingtreding van de omgevingsvergunning. Volgens de actuele planning kan de bouw van het asielzoekerscentrum medio september zijn afgerond.

Bron: hardenberg.nl