736 statushouders kwamen vorig jaar aan betaald (part-time) werk. In 2017 namen in totaal 2357 statushouders deel aan een traject van De Amsterdamse Aanpak Statushouders. De Amsterdamse Aanpak Statushouders begeleidt mensen in de eerste drie jaar in Nederland intensief en maatgericht …

Lees het gehele artikel