… m2 in de Amsterdamse Poort is in handen van OVG Real Estate en G&S Vastgoed, in nauwe samenwerking met ING en gemeente Amsterdam.

Lees het gehele artikel