Vier ton schuld heeft de stichting Ruimte inmiddels aan de gemeente Eindhoven. En omdat dit bedrag alleen maar oploopt, maakt het college van B & W per 1 januari aanstaande een einde aan de samenwerking met deze stichting. Er is bij de gemeente geen draagvlak meer voor om verder te gaan …

Lees het gehele artikel