Hier ligt al een denkfout, want Jorritsma heeft als presumptie dat de overheid een economie kan aanjagen, stimuleren, of direct verbeteren door interventie. Op de lange termijn is dit een verkeerde gedachte, want het gaat om de institutionele kaders die je creëert voor de gemeente, bedrijfsleven, en de …

Lees het gehele artikel