Onder meer D66 maakt zich zorgen over de alternatieve fietsroutes die nog niet klaar zijn. De VVD zou liever zien dat de gemeente inzet op gedragsverandering bij fietsers als het druk is. Ook het CDA gaf aan meer te zien in het sturen op fatsoen dan in het opleggen van ‘moeilijk handhaafbare regels’.

Lees het gehele artikel