Verkeersbesluit intrekking gehandicaptenparkeerplaats De Lairessestraat te Amsterdam-Zuid. Logo Amsterdam. Kenmerk: Z-17-153290-658237. Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid. gelet op: de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);. het Reglement verkeersregels en …

Lees het gehele artikel