Juridische bijstand nodig?

In de bouw komen ook juridische aspecten naar voren. Soms zijn die prima te voorkomen, maar het kan ook zijn dat dit leidt tot een conflict.

Bouwkenners helpt je graag met het oplossen van een conflict. Maar liever nog zorgen we ervoor dat je helemaal geen conflict krijgt. We hebben experts in huis die onafhankelijke opleveringen en keuringen kunnen uitvoeren. En we hebben een vaste advocaat die gespecialiseerd is in bouwzaken. De meest voorkomende juridische zaken zijn:

  • planschade en schadevergoeding
  • bezwaar bij omgevingsvergunning
  • eigendomskwesties
  • voormalige artikel 19 procedure
  • bouwschade

voorkomen en oplossen

De 3 peilers van onze juridische bijstand:

Ja, dit spreekt mij aan en ik wil aan de slag!

Start mijn project!

Heb ik altijd een advocaat nodig?

Nee, het is heel vaak mogelijk om de zaak op een praktische manier met de tegenpartij op te lossen. Bijvoorbeeld door een onafhankelijke keuring of een schikking die voor beide partijen acceptabel is.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Neem contact op met Bouwkenners en bespreek de kwestie die op dit moment speelt. We zullen je een eerlijk advies geven met een plan van aanpak. We helpen je graag verder!

Reinier Ensink
Reinier EnsinkAdvocaat// juridisch adviseur
Reinier helpt graag mee bij het voorkomen en oplossen van juridische en bouwkundige kwesties.