Ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018, gemeente Amsterdam, rectificatie postbusnummer. Logo Amsterdam. Op 2 mei 2018 is kennis gegeven van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Oud West 2018. Abusievelijk is een verkeerd postbusnummer vermeld voor het naar voren …

Lees het gehele artikel