De meeste koophuizen in Amsterdam staan op gemeentegrond, … dus niet zelf maar betalen een vergoeding aan de gemeente, de erfpachtcanon.

Lees het gehele artikel