Wat waren de wensen?

Voor onze dakopbouw hebben we eerder een omgevingsvergunning gekregen. Voorwaarde is dat het volgende nog wordt overlegd aan de gemeente Culemborg:
“Gegevens en bescheiden (berekeningen en tekeningen) met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (nieuwe en te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk alsmede van het bouwwerk als geheel.”
Graag hoor ik of u ons met bovenstaande kunt helpen.

Wat heeft Bouwkenners.nl uitgevoerd?

Bouwkenners heeft een constructietekening en een constructieberekening voor de dakopbouw gemaakt, en deze ingediend bij de gemeente Culemborg. Na beoordeling is deze direct goedgekeurd, en kon het dossier voor de opdrachtgever worden gesloten.

Wat is de reactie?

“Hallo Willem,
We kregen het controlerapport van de omgevingsdienst waarmee de opbouw is goedgekeurd.
Erg fijn! Bedankt voor je goede werk!!

Enkele details van het project:

Adres bij benadering:

Gedeelte van de constructieberekening:
dakopbouw constructieberekening