Raad van State: terecht geen vergunning voor militaire oefeningen op sportvelden Zwolle
De gemeente Zwolle hoeft geen omgevingsvergunning te verlenen aan het Deltion College voor het gebruik van het gebouw en de velden van …

Bron: Omgevingsvergunning nieuws