De belangrijkste bevindingen waren dat de gemeente / stad Utrecht nadrukkelijk kiest voor De Gezonde Stad als uitgangspunt. Dat is duidelijk, ook in de communicatie en marketing. Maar: inhoudelijk kan nog scherper wat de ‘Gezonde Stad’ is, zodat dit concept gedetailleerder en samen kan worden …

Lees het gehele artikel