De afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving heeft als doel de belangen van oppervlaktewater en waterkeringen, grondwater, afvalwater en drinkwater optimaal…

Lees het gehele artikel