… althans, dat moet een voortrekkersrol innemen en in navolging van de gemeente Rotterdam en het Mulier Instituut een onderzoek laten uitvoeren …

Lees het gehele artikel