In 1920 diende zich een onverwachte oplossing aan voor de financiële problemen. Jonkvrouw E.J.C. Verloren van Themaat-de Pesters vermaakte het fraaie grachtenpand Nieuwegracht 41 per legaat aan de gemeente onder de strikte voorwaarde dat het pand gebruikt moest worden voor filantropische, …

Lees het gehele artikel