Nummer CE17-0489 d.d. 21 november 2017. Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum. Overwegingen ten aanzien van dit besluit. Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de verordening op de …

Lees het gehele artikel