De gemeente Oss wil een ‘zonnebloempark’ met 45 bomen met zonnepanelen realiseren, zo als er nu al 1 staat aan de N329. Momenteel ligt er een omgevingsvergunning voor het plan ter inzage op het gemeentehuis.

De ‘Weg van de Toekomst’, de N329 tussen Oss en Berghem, werd in 2013 al uitgerust met 1 ‘zonneboom’ die geleverd werd door Hermans Techniek Energy. Nu moeten er dus 45 volgen.

De burgemeester en wethouders van Oss hebben op 15 december een omgevingsvergunning verleend. De omgevingsvergunning laat een afwijking toe van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord’ van de voormalige gemeente Berghem. Deze omgevingsvergunning maakt de oprichting van een talud met zonnepanelen in de vorm van 45 zonnebloemen mogelijk op het perceel tussen de Osseweg en Spaanderstraat tussen Oss en Berghem (langs de N329).

Tot en met 3 februari kunnen burgers de omgevingsvergunning, de onderbouwing van de omgevingsvergunning, het bouwplan en de ‘Nota van zienswijzen’ inzien. Als men het niet eens is met de omgevingsvergunning, kan men hiertegen beroep instellen.

Bron: solarmagazine.nl