In het tweede kwartaal van 2015 is voor ruim 15 duizend nieuw te bouwen woningen een vergunning afgegeven, vooral aan projectontwikkelaars, makelaars en verzekeraars. Dit is een verdubbeling vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder en het hoogste aantal sinds 2009. In bijna alle regio’s is sprake van een stijging, maar de verschillen zijn sterk. In Noord-Holland is de stijging het sterkst. Dat meldt CBS.

De meeste bouwvergunningen voor nieuwe woningen zijn voor rekening van de bouwers voor de markt. Zij hebben het niveau van voor de crisis nagenoeg bereikt. Het aantal vergunningen voor onder meer particulieren, corporaties en de overheid ligt nog niet op dat niveau.

De recente stijging van de omzet van bouwbedrijven en van het aantal transacties en investeringen in woningen duiden op herstel van het vertrouwen in de woningmarkt. De forse groei van de vergunningverlening past in dit beeld.

Bron: cbs.nl